Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

missallone
Reposted fromliszka liszka viaMonasi Monasi
missallone
1806 0a5a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaMonasi Monasi

July 03 2015

missallone
Reposted fromoll oll viaMonasi Monasi
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaMonasi Monasi
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaMonasi Monasi
missallone

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam viaMonasi Monasi
missallone
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viaMonasi Monasi
missallone
Chyba nie zdajesz sobie sprawy, kim dla niego jesteś. Maniakalnym ideałem, wymarzoną elfką albo czymś w tym stylu. - Zastanowił się przez chwilę.
- Albo raczej psychotycznym demonem z sennego koszmaru. Rozumiesz, te klimaty.
— Michelle Hodkin – Mara Dyer. Zemsta
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaMonasi Monasi
missallone
9801 fc0a 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaMonasi Monasi
missallone
4932 7133
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaMonasi Monasi
missallone
Przestać uciekać.  Inaczej nigdy nie będziesz żyć naprawdę.
Reposted fromhappilyneverafter happilyneverafter viaMonasi Monasi
missallone
missallone
Mój Boże, gdzie muszę pójść, żeby uwolnić się od siebie?
— Wurtzel Elizabeth - Kraina Prozaca
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaMonasi Monasi
missallone
Nie ważne co zrobię i tak będę czuła się z tym źle.
Jakiś taki wieczny wewnętrzny niepokój, że powinnam zrobić inaczej.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi
missallone
9718 c2e5
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMonasi Monasi
missallone
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMonasi Monasi
missallone
missallone
2064 bd9e
Reposted frompulperybka pulperybka viaMonasi Monasi
missallone
2659 e31d
Reposted fromlittlefool littlefool viaMonasi Monasi
missallone
- Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromgoryczka goryczka viaMonasi Monasi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl